Introduksjon

Venture Cup:

Venture Cup er Norges største forretningsplankonkurranse, og arrangeres for 15. år på rad. Over hele landet danner Venture Cup plattformer hvor studenter, næringsliv og forskere møtes. I 2013 omfattet Venture Cup over 240 deltakere som sto for over 80 team med forretningsplan. I 2018 skal den nasjonale finalen finne sted på Clarion Hotel & Congress i Trondheim, med et storslagent arrangement hvor det var er ventet mer enn 1000 studenter, akademia, næringsliv og deltakere. Taletid på nasjonal finale, interne samlinger og muligheten for networking på disse tilstelningene er unik mulighet for å presentere egen bedrift.

Venture Cup ønsker å legge til rette for at bærekraftige vekstbedrifter kan etableres og blomstre – og på denne måten bidra til økt verdiskaping i Norge. Vi ønsker å hele tiden å opprettholde og videreføre det arbeidet vi gjør, og vi trenger derfor samarbeidspartnere i næringslivet. Vi ønsker spesielt å inngå langsiktige samarbeidsavtaler med partnere som ser verdien og nytten av arbeidet vi gjør, og derfor vil jobbe med oss for å gi Venture Cup et løft videre inn i 2019 og de kommende årene.

Start Norge:

Start Norges formål og arbeid er å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter på landets universitet og høyskoler. Venture Cup er et av Starts hovedengasjement, og Start arrangerer i tillegg et betydelig antall mindre arrangementer på 18 universitet og høgskoler.

I Start Norge sender vi ut et nyhetsbrev med jevne mellomrom, ca én gang pr måned, med informasjon om hva som foregår i Start og hva som skjer i Norge innen innovasjon.

Vi har også ansvaret for to store interne arrangement for medlemmene i Start. Det innebærer at vi samler over 250 studentene i mai og i oktober.

Bakgrunn for ønske om samarbeid

Vi ser etter passende samarbeidspartnere som kan hjelpe oss i vårt arbeid om å fremme innovasjon og tilrettelegge for vekstbedrifter. I tillegg til å levere høykvalitetsarrangement, ønsker vi å videreutvikle og bygge opp Venture Cup og merkenavnet.  Dette må gjøres gradvis og riktig – samtidig som de grunnleggende verdiene ivaretas. Vi ser derfor etter samarbeidspartnere som ønsker å hjelpe oss med dette og som er interessert i et langsiktig samarbeid.

Bli en samarbeidspartner

Samarbeid og eksponering varierer i fra bedrift til bedrift, men vi gjør alltid vårt beste for at våre partnere skal få den løsningen som er best tilpasset dere behov.
Interessert? Ta kontakt med den nasjonale koordinatoren.