Våre hjelpemidler

Mangler du idé/Team?

Venture Cup har et ønske om at studenter som deltar i Venture Cup skal kunne jobbe med ekte ideer. Siden ikke alle besitter egne ideer, men kanskje har lyst til å lære og bidra i andre prosjekter/ideer bistår Venture Cup med å koble studenter med prosjekter/Ideer for å danne nye team. Prosjektene/ideene kan være fra andre studenter, forskere eller næringsliv.

Det er jobbes med å opprette en idébank i  hver region hvor det er en oversikt over prosjekter/ideer som trenger studenter og du finner en oversikt over studenter som ønsker å delta på andres ideer. Her oppfordres studenter og eksterne om å melde inn ideer som studenter kan søke om å få bidra på, og studenter som ikke har ideer men som ønsker å skrive en forretningsplan på en ekte ide samtidig som en lærer, kan legge inn sine kontakt punkter her.

Det er også viktig å delta på Venture Cup sine arrangementer for å finne andre mennesker med samme lidenskap og engasjement. Det arrangeres kick-off i mange byer og det oppfordres til å delta på disse da mange av de som deltar i Venture Cup også kommer på disse arrangementene og da vil det være en god sjangs for å komme i komme i kontakt med de der.

Velg region:

Maler og Verktøy

 Hvordan skrive forretningsplan

Det finnes utrolig mange verktøy for hvordan å skrive en forretningsplan, men vi har valgt ut et par som vi mener kan hjelpe et godt stykke på vei i arbeidet med å skrive en god forretningsplan.

Guider:

Altinn har laget en oversiktlig å fin oversikt med beskrivelse av de fleste punktene som bør være med i en forretningsplan:

Vedlagt i lenken

Altinn har også laget en gjennomført oversikt over hva som må gjøres for å starte og drifte en bedrift:

Vedlagt i lenken

Maler:

Visma har en god mal for hvordan å skrive forretningsplan (krever nedlasting av program, Gratis):

Vedlagt i lenken