Konkurransens intensjon

Venture Cups intensjon er delt i to; å inspirere og motivere til entreprenørskap blant studenter, og å få studenter til å utvikle sine ideer om til bærekraftige vekstbedrifter.

Venture Cup er en forretningsplankonkurranse startet av McKinsey & Company, og ble etablert i Norge i 1999. Siden 2004 har det vært Start Norge sitt ansvar å gjennomføre konkurransen. Konseptet har blitt benyttet i flere land i Europa, og arrangeres nå i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Dette gjør Venture Cup til en av verdens største forretningsplankonkurranser. Venture Cup Norge sin intensjon er å være en landsdekkende forretningsplankonkurranse som har som mandat å koble forskere, studenter og næringsliv sammen. Gjennom samarbeid med landets læresteder, næringsliv og andre aktører som støtter opp under entreprenørskap og innovasjon kan Venture Cup Norge nå sine mål.

Venture Cup i Norge

Venture Cup er en av verdens største forretningsplankonkurranse, og arrangeres nå i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Konkurransen har vært arrangert i Norge hvert år siden 1999. Hvert år deltar mange hundre i team som konkurrerer om å lage den beste forretningsplanen.

I Norge har Venture Cup blitt arrangert av studentorganisasjonen Start Norge i samarbeid med norske universiteter, høgskoler og McKinsey & Co, som har eid konseptet siden 1999. Målsetningen for Venture Cup er å bidra til at nye virksomheter etableres i Norge. Venture Cup skal være den ledende, årlige forretningsplankonkurransen i Norge. Venture Cup er en konkurranse for studenter i å lage den beste forretningsplanen. Konseptet ble først utarbeidet av McKinsey & Co, og en nasjonal finale ble første gang arrangert i Norge i 1999. Konkurransen var da allerede etablert i Danmark, Sverige og Finland. På det meste ble konkurransen arrangert i 30 land.

Venture Cup startet som et prosjekt i samarbeid med en rekke utdanningsinstitusjoner, men ble fra 2001 organisert som en stiftelse med fire sentralt ansatte. Den fikk etterhvert problemer med finansiering pga kapitaltørke i det private markedet. Tross iherdige redningsforsøk ble Venture Cup nedlagt i august 2003. Studentorganisasjonen Start Norge i samarbeid med NTNU Senter for Entreprenørskap, og UiO Senter for Entreprenørskap ønsket å videreføre satsningen i egen regi. McKinsey satt imidlertid fortsatt på rettighetene til navnet Venture Cup, og stilte krav til at konkurransen skulle videreføres som et samarbeidsprosjekt mellom universitetene. Venture Cup gjenoppsto allerede i januar 2004 da Start Norge, NTNU Senter for Entreprenørskap, UiO Senter for Entreprenørskap og McKinsey & Company kom til en felles enighet om at lærestedene skulle ha ansvaret for regionale konkurranser, mens Start Norge skulle ha ansvaret for Venture Cup Nasjonal Finale.

Start Norge har hatt ansvaret for den nasjonale finalen siden 2004, og har etterhvert også tatt en større rolle lokalt. Venture Cup har utviklet seg til å bli Norges største forretningsplankonkurranse for studenter. Nordisk er den nå et kompetansehevingsprogram som har som formål å motivere, stimulere og gi kompetanse i entreprenørskap og det å starte egen virksomhet.

Visjon

Venture Cup Norge skal bidra til å gjøre Norge til et av verdens mest innovative land ved å inspirere studenter til å starte egne bedrifter og slik fremme nyskapning.

Målgruppe

Målgruppen er alle studenter som har en liten gründerspire i magen. Vi ønsker også å nå ut til studenter som ønsker å lære mer om hvordan å starte egen bedrift.

Langsiktige mål:

  • Generere arbeidsplasser og levedyktige bedrifter
  • Venture Cup skal skape en gründerånd blant deltagerne som bidrar til å gjøre terskelen for å starte bedrifter lavere og dermed bidra til norsk verdiskaping.
  • Vi skal bidra til å gjøre Norge til et av verdens mest innovative land.
  • Styrke entreprenørskapsmiljøene ved universitet og høgskoler i Norge.

Konkrete mål

  • Antallet bidrag til de regionale konkurransene skal ha både en kvantitativ og kvalitativ økning for hvert år.
  • Venture Cup skal ha en forankring i de utdanningsinstitusjonene i Norge der konkurransen blir arrangert.
  • Venture Cup skal være et unikt konsept der deltagerne kan få både utdanning, veiledning, inspirasjon og konkurranse.
  • De nasjonale konkurransene skal avvikles profesjonelt og på en slik måte at de gir tillit både hos deltakere og medvirkende organisasjoner.
  • Samarbeide med våre søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige.

Konkurransens utforming

Venture Cup består av tre faser:

Fase 1: Idefase –  Lokal finale. (Januar til Mars)

Den første fasen er i utgangspunktet tenkt som en idefase, hvor deltagerne kan få tilbakemelding fra en jury om ideen er noe å gå videre med til fase 2, hvor en fullstendig forretningsplan skal leveres.

Fase 2: Forretningsplanfase – Regional finale. (April)

I denne fasen skal det leveres en fullstendig forretningsplan som følger de krav som er satt. Kravene står her. Fase 2 blir arrangert i hver region, og de to beste bidragene går videre til fase 3 og nasjonal finale.

Fase 3. Premiering – Nasjonal finale (Oktober)

De to beste bidragene fra fase 2 i de fire regionene i Norge går videre til fase 3, som er den nasjonale finalen.