Årets Finalister // Nasjonal Finale // Vinnere og suksesshistorier // Regler og Krav // Viktige datoer // Om Konkurransen

 

Venture Cup Norge er en non-profitt forretningsplankonkurranse som har som formål å støtte morgendagens entreprenører, og å legge til rette for etablering av nye virksomheter.

Vi skaper sammen med våre partnere en plattform hvor vi kobler studenter sammen med næringsliv, akademia og det offentlig for å skape bærekraftige vekstbedrifter for fremtiden med økt fokus på innovasjon. Gjennom en målrettet innsats på våre kjerneaktiviteter som forretningsplankonkurransen, ferdighetstrening, veiledning og nettverksbygging ønsker vi at de deltakerne som har vært med i Venture Cup ser på det å starte egen bedrift som en oppnåelig og ønskelig karriereretning.

Venture Cups intensjon er delt i to; å inspirere og motivere til entreprenørskap blant studenter, og å få studenter til å utvikle sine ideer til bærekraftige vekstbedrifter.

 

 

 

Når det skjedde noe med vår helse, tror vi det er en løsning på noen klager i en pille. Amerikanske borgere kjøper millioner ulike medisiner online. Har du problemstillinger om Viagra og «Generic Viagra«? Hva må du alltid spørre apotek for å få råd om Viagra? Mange amerikanere får online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om «Billig Viagra«? Spørsmål, som «Viagra Generic«, er knyttet til ulike typer helseproblemer. Seksuell helse er en stor del av en manns liv. Dessverre er seksuelle problemer hos menn svært vanlige. Ikke gi Viagra eller andre medikamenter til noen under 18 år uten resept.