Venture Cup er Nordens største forretningsplankonkurranse. Den arrangeres årlig av Start-lagene ved de fleste utdanninginstitusjonene i Norge. Konkurransen er praktisk og profesjonell støtte til å realisere idéer. Derfor er det hvert år deltar hundrevis av studenter med mål om å stikke av med premier for flere hundre tusen kroner nasjonalt!

Venture Cup består av fire hovedelementer:

1. Utdanning: Det blir gjennomført praktisk orienterte forelesninger ved lærestedene, og studenter ved enkelte av lærestedene kan ta Venture Cup som et eget fag. Forelesningene skal dekke de viktigste faktorene ved å etablere egen virksomhet.

2. Veiledning: Et nettverk av veiledere er tilknyttet Venture Cup. Disse veileder deltakerne i prosessen dersom det er ønskelig. Veiledernettverket vil kunne gi råd om spesifikke problemstillinger knyttet til eksempelvis patenter, skatt, regnskap o.l.

3. Inspirasjon: På kick-off og de to premieutdelingene vil en kunne komme og la seg motivere og inspirere av foredrag med erfarne gründere og presentasjoner av nyetablerte bedrifter. På arrangementene er det også gode muligheter for mingling og nettverksbygging.

4. Konkurranse: Det fjerde elementet er konkurransen. De beste bidragene belønnes med pengepremier, heder og omtale.de elementet er konkurransen. De beste bidragene belønnes med pengepremier, heder og omtale.