Velkommen til regionsoversikten. Venture Cup er delt opp i fem regioner: Nord, Midt, Sør-Vest, Oslo og Akershus, og Øst.

Hver region må hvert år finne en regional koordinator i ett av lokallagene som er ansvarlig for å koordinere gjennomføringen av den regionale delen av Venture Cup.Det er lokallagene som har ansvar for å gjennomføre lokale og regionale finaler. Nasjonal Venture Cup koordinator i Start Norge har ansvar for at den nasjonale konkurransen blir gjennomført og skal sørge for å holde alle lokale og regionale koordinatorer oppdatert.

Velg din region nederst for å komme siden for din region.

Hvis du lurer på hvilken region du tilhører, send en e-post til det universitetet/høgskolen som er nærmest der du studerer. Se under Kontakt oss for kontaktinformasjon.