Venture Cup Regional Finale Midt-Norge

Venture Cup Midt-Norge er et kompetanse – og næringsutviklingsprogram i entreprenørskap. Formålet med Venture Cup Midt-Norge er at de som deltar etter gjennomføring skal se på start og utvikling av en bedrift som en overkommelig oppgave de føler seg kompetent til å gjennomføre.  Programmet koordineres av NTNUs Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse (IØT), og gjennomføres i samarbeid med Start og høgskoler i regionen.

En regional forretningsplankonkurranse
 • Der studenter deltar som idéhavere og/eller forretningsutviklere
 • Hvor hovedformål er å stimulere til mer nyskaping nasjonalt
 • Med pengepremier på til sammen 200 000 NOK
 • Som er et fagtilbud på 7.5 studiepoeng
 • Med praktisk og profesjonell støtte til å realisere ideer
 • Som hjelper deg steg for steg gjennom håndbok, veiledning og forelesninger
Venture Cup består av fem hovedelementer
 • Utdanning: Undervisning og veiledning ved lærestedene gir praktisk og faglig støtte til utvikling og realisering av forretningsideer. Venture Cup kan gjennomføres som fag med 7.5 studiepoeng.
 • Veiledning: Erfarne veiledere hjelper med å utvikle potensialet i forretningsideen underveis.
 • Næringsutvikling: Venture Cup er en arena for å benytte studentenes kompetanse som ressurs i forretningsutvikling.
 • Inspirasjon:Kick-Off arrangementet, forelesninger og prisarrangement vil studentene få inspirerende foredrag fra erfarne gründere og presentasjoner av nyetablerte bedrifter.
 • Konkurranse: De beste bidragene belønnes med pengepremier, heder og omtale

Koordinator Midt-Norge

Roger Sørheim

Fagansvarlig ved NTNU

roger.sorheim@iot.ntnu.no
Tlf.: 91803448

Oleksandra Bieliei

Stipendiat ved NTNU

oleksandra.bieliei@ntnu.no
Tlf.: 913 07 351

Charlotte Irene Sørensen

Universitetslektor ved NTNU

charlotte.sorensen@ntnu.no