Venture Cup Midt-Norge er et kompetanse – og næringsutviklingsprogram i entreprenørskap. Formålet med Venture Cup Midt-Norge er at de som deltar etter gjennomføring skal se på start og utvikling av en bedrift som en overkommelig oppgave de føler seg kompetent til å gjennomføre.  Programmet koordineres av NTNUs Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse (IØT), og gjennomføres i samarbeid med Start og høgskoler i regionen.

En regional forretningsplankonkurranse
    • Der studenter deltar som idéhavere og/eller forretningsutviklere
    • Hvor hovedformål er å stimulere til mer nyskaping nasjonalt
    • Med pengepremier på til sammen 200 000 NOK
    • Som er et fagtilbud på 7.5 studiepoeng
    • Med praktisk og profesjonell støtte til å realisere ideer
    • Som hjelper deg steg for steg gjennom håndbok, veiledning og forelesninger
Venture Cup består av fem hovedelementer
   • Utdanning: Undervisning og veiledning ved lærestedene gir praktisk og faglig støtte til utvikling og realisering av forretningsideer. Venture Cup kan gjennomføres som fag med 7.5 studiepoeng.
   • Veiledning: Erfarne veiledere hjelper med å utvikle potensialet i forretningsideen underveis.
   • Næringsutvikling: Venture Cup er en arena for å benytte studentenes kompetanse som ressurs i forretningsutvikling.
   • Inspirasjon:Kick-Off arrangementet, forelesninger og prisarrangement vil studentene få inspirerende foredrag fra erfarne gründere og presentasjoner av nyetablerte bedrifter.
   • Konkurranse: De beste bidragene belønnes med pengepremier, heder og omtale
Kontaktpersoner for Venture Cup Midt-Norge

Koordinator ved NTNU

Karoline Kaspersen
Tlf.:  480 36 220
E-post: karolinkaspersen@gmail.com
Valentina Luzmira Fernandez Sørlie
Tlf.:  452 31 609
E-post: valentinalfs@gmail.com

Fagansvarlig ved NTNU
Roger Sørheim
Tlf.: 91803448
E-post: roger.sorheim@iot.ntnu.no

Koordinator i Start NTNU
Wilde Thyholt
E-post: Wilde.thyholt@startntnu.no