Venture Cup Midt-Norge koordineres av NTNU, men er åpent for studenter fra hele Trøndelag og Møre og Romsdal. I Trondheim er det felles undervisning på NTNU. De øvrige høgskolene i regionen har eget undervisningsopplegg. Konkurransen admininistreres og premieres i Trondheim.

Les mer om hvordan du melder deg på til venture Cup Midt-Norge.

Venture Cup er i utgangspunktet åpent som poenggivende fag for alle studenter. Ta kontakt med din studieveileder for å for å avklare om du får godkjent Venture Cup som valgfritt emne i din gradsutdanning. De som ikke får det godkjent som emne i sin gradsutdanning, kan ta det som et frivilllig emne utover gradsutdanningen.

Studiesteder som deltar i Venture Cup region Midt-Norge

Trondheim:

  • NTNU
  • BI
  • NKH

Nord-Trøndelag:

  • Nord Universitet

Møre og Romsdal:

  • Høgskolen i Molde
  • NTNU

Når det skjedde noe med vår helse, tror vi det er en løsning på noen klager i en pille. Amerikanske borgere kjøper millioner ulike medikamenter online. Har du problemer om Viagra og «Generic Viagra«? Hva må du alltid spørre apotek for å få råd om Viagra? Mange amerikanere får online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede har om «Billig Viagra«? Spørsmål, som «Viagra Generic«, er knyttet til ulike typer helseproblemer. Seksuell helse er en stor del av en manns liv. Dessverre er seksuelle problemer hos menn svært vanlige. Ikke gi Viagra eller andre medikamenter til noen under 18 år uten resept.