Venture Cup Midt-Norge koordineres av NTNU, men er åpent for studenter fra hele Trøndelag og Møre og Romsdal. I Trondheim er det felles undervisning på NTNU. De øvrige høgskolene i regionen har eget undervisningsopplegg. Konkurransen admininistreres og premieres i Trondheim.

Les mer om hvordan du melder deg på til venture Cup Midt-Norge.

Venture Cup er i utgangspunktet åpent som poenggivende fag for alle studenter. Ta kontakt med din studieveileder for å for å avklare om du får godkjent Venture Cup som valgfritt emne i din gradsutdanning. De som ikke får det godkjent som emne i sin gradsutdanning, kan ta det som et frivilllig emne utover gradsutdanningen.

Studiesteder som deltar i Venture Cup region Midt-Norge

Trondheim:

  • NTNU
  • BI
  • NKH

Nord-Trøndelag:

  • Nord Universitet

Møre og Romsdal:

  • Høgskolen i Molde
  • NTNU