Ekte ideer

Venture Cup Midt-Norge har et ønske om at alle studenter som deltar i Venture Cup skal jobbe med ekte ideer. I tillegg til studentene selv er det åpent for forskere, næringsliv og andre til å bidra med ideer. Våre veiledere bistår med å koble studenter med prosjekter/ideer for å danne nye team.

Kobling av team starter på Kick Off, mandag 23. januar 2017. Her vil det bli tid og anledning til å mingle, slik at studenter uten ideer kan finne idehavere som ønsker et team til Venture Cup, og omvendt.

Dersom du har en idé du vil delta med, kan du presentere den på Kick Off eller første forelesning for å rekruttere studenter til ditt team. Ideer for Venture Cup 2017 meldes til koordinator, Karoline Kaspersen.

Teamkobling

Team settes sammen av studentene selv, med assistanse av veiledere. Studentene kontakter idehaverne de vil jobbe med. Idehavere kan melde behov for spesifikk kompetanse, og tar den endelige avgjørelsen om hvem som skal delta på teamet. Mer informasjon om ideer og teamkobling finnes på It’s Learning. Frist for å sette sammen team er 16. februar.

Veiledning

I tillegg til egne studentveiledere får studenter i Trondheim tilgang på veiledere fra Spark* NTNU. Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studentgründere. Veilederne fra Spark* er studenter som selv har erfaring som gründere. Du kan ta kontakt med veilederne under forelesningene, kontakte Spark* direkte, eller ta kontakt med koordinator Karoline Kaspersen.

 

Når det skjedde noe med vår helse, tror vi det er en løsning på noen klager i en pille. Amerikanske borgere kjøper millioner ulike medisiner online. Har du spørsmål om Viagra og «Generic Viagra«? Hva må du alltid spørre apotek for å få råd om Viagra? Mange amerikanere får online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om «Billig Viagra«? Spørsmål, som «Viagra Generic«, er knyttet til ulike typer helseproblemer. Seksuell helse er en stor del av en manns liv. Dessverre er seksuelle saker hos menn svært vanlige. Ikke gi Viagra eller andre medikamenter til noen under 18 år uten resept.