Her finner du regler for deltakelse i Venture Cup, både for dem som tar Venture Cup som et fag og for dem som kun ønsker å delta i konkurransen.

Overordnede regler for Venture Cup Midt-Norge

 • Venture Cup er i hovedsak en studentkonkurranse, og det skal være minst én student på hvert deltakende team
 • Hvert team kan maks bestå av fem deltakere, inklusive idehaver
 • Idehaver er den som eier ideen, eller den som representerer selskapet/teamet som eier ideen (kan være én person eller flere)
 • Venture Cup består av Fase 1 og Fase 2. Alle deltakere i faget og konkurransen må levere Fase 2 (forretningsplanen). Fase 1 er obligatorisk kun for enkelte studenter
 • De som tar Venture Cup som fag må melde seg opp og levere obligatoriske innleveringer
 • De som kun deltar i Venture Cup-konkurransen kan velge å kun levere Fase 2, men vil da ikke konkurrere om Fase 1-prispengene
 • Det oppfordres å benytte seg av eksterne veiledere under Venture Cup. Bruken av eksterne veiledere kan være utslagsgivende i karaktersettingen
 • Vurdering av Fase 2 er grunnlaget for karakter i Venture Cup som fag. Fase 2 vurderes med karakterer A-F
 • Deltakere i konkurransen vil få tilbakemelding på sine innleveringer

Krav til deltakere som tar Venture Cup som fag

Venture Cup er åpent for studenter fra alle studiesteder i Midt-Norge. I Trondheim er det felles undervisning på NTNU, gjennom fagene TIØ4250 (NTNU-studenter) og IØ6025 (øvrige studenter). HiNT og høgskolene Ålesund i Molde har eget undervisningsopplegg for sine studenter. For påmeldingsfrister og info, se påmelding.

Innlevering av Fase 1
Formelle krav fase 1
Innleveringsfrist: Mandag 7. mars 2017, senest klokken 23:59

 • I fase 1 skal det leveres en beskrivelse av forretningsideen og plan for fase 2, på maksimalt 7 sider (eksklusiv forside)
 • Innlevering av Fase 1 er obligatorisk for studenter som tar faget ved NTNU
 • Fase 1 vurderes med bestått/ikke bestått
 • Alle som leverer Fase 1 er med i konkurransen om Fase 1-prispengene

Innlevering av Fase 2
Formelle krav fase 2
Innleveringsfrist: Tirsdag 7. april, 2017, senest klokken 23.59

 • Fase 2 er obligatorisk for alle som deltar i Venture Cup
 • I fase 2 leveres den endelige forretningsplanen, på maksimalt 20 sider (eksklusiv forside og omslag), samt maks 10 sider vedlegg
 • Første side av Fase 2 innlevering MÅ være ferdig utfylt deltakerskjema
 • Fase 2 vurderes med karakterer A-F. Vurdering av Fase 2 er grunnlaget for karakter i Venture Cup som fag
 • Karakteren i faget Venture Cup blir vurdert etter hvor god forretningsplanen er, og ikke etter hvor stort potensial forretningsideen har
 • Vinnerne av Fase 2 går videre til Venture Cup regional finale, der de konkurrerer om å gå videre til nasjonal finale

Studenter ved NTNU leverer oppgavene på It’s Learning. Øvrige studenter leverer på sine respektive læresteder, eller på e-post til Karoline Kaspersen på: karolinkaspersen@gmail.com

Hver oppgave skal leveres som EN PDF-fil, inkludert deltakerskjema og vedlegg.

Regler for forretningsplankonkurransen Venture Cup Midt-Norge

Samme krav gjelder for forretningsplankonkurransen Venture Cup som for faget, beskrevet over. Både Fase 1 og Fase 2 premieres, men kun bidrag i Fase 2 kan gå videre til regional og nasjonal finale. Det anbefales likevel å levere i begge fasene da man vil få tilbakemelding på innleveringen. I tillegg må deltakere i konkurransen forholde seg til følgende krav:

 • For å delta i Venture Cup region Midt-Norge må flertallet av deltakerne på teamet ha studiested/bosted i Midt-Norge
 • Etablerte selskap eller spin-outs fra etablerte selskap kan ikke delta i konkurransen
 • Hvis det blir aktuelt for teamet å presentere sitt bidrag for juryen er det en forutsetning at studenten(e) på teamet står for presentasjonen.
 • et må leveres en skriftlig samarbeidsavtale mellom team og idehaver sammen med forretningsplanen.
 • Samtlige bidrag behandles konfidensielt av Venture Cups administrasjon. Team og idehaver oppfordres til å skrive under egen konfidensialitetsavtale.
 • Reglene for nasjonal finale kan avvike noe fra de regionale reglene. Hvis en eller flere av lagene ikke tilfredsstiller kravene vil andre nominerte få tilbud om å delta i nasjonal finale.
 • Venture Cup avgjør i alle tilfeller hvem som kan delta og forbeholder seg retten til å diskvalifisere bidrag som viser seg å ha klare urettmessige konkurransefordeler etter at bidraget er innlevert eller som på andre måter bryter de gjeldende reglene.

Her finner du samtlige Konkurranseregler

 

Konkurranseklassene

Venture Cup er i Midt-Norge delt inn i 2 klasser. Alle MÅ ved innlevering av fase 2 si hvilken klasse de hører til.

Entreprenørklassen:

 • Alle kan delta i denne klassen, men den er spesielt opprettet med tanke på studenter med tidligere eller nåværende studiespesialisering i entreprenørskap på masternivå.
 • Dersom et team består av en blanding av studenter som tilhører begge klasser så vil et team med én student tilhørende Entreprenørklassen medføre at hele teamet tilhører denne klassen.
 • Disse prosjektene kan også ha fått finansiering. Dersom denne finansieringen bryter med reglene i Nasjonal finale vil de ikke kunne delta i den videre konkurransen på nasjonalt plan.

Hovedklassen:

 • Alle studenter kan delta i denne klassen (bortsett fra team med medlem av studenter som studerer entreprenørskap på masternivå som nevnt over)

I Fase 1 og Fase 2 kåres de to beste bidragene fra hver klasse. Vinnerne i Fase 2 går videre til den nasjonale finalen på Innovator – Gründernes Oscarfest. Vinneren i hver klasse går videre til nasjonal finale.

 

Mulighet til å vinne flere priser

De nominerte i den nasjonale finalen skal pitche sin forretningsplan for publikum på Innovator. Publikum kårer beste pitch, som vinner en pengepremie. Deltakerne vil få trening i å pitche før konkurransen. Merk at alle pitcher vil kunne bli filmet og skal kunne legges ut på Youtube som markedsføring av Venture Cup, NTNU og høgskolene.

Deltakere i Venture Cup kan også konkurrere om å presentere sitt prosjekt på Grøn Dyst-konferansen på DTU. Grøn Dyst omhandler bærekraftighet, klima og miljøteknologi. Vinneren mottar en pris på 10 000 NOK og får dekket reise, kost og losji i Danmark, der det er mulig å vinne flere prispenger for beste prosjekt.

Flere detaljer om Grøn Dyst-konkurransen kommer. Følg med på Venture Cup Midt-Norges Facebookside.

Oversikt over

Fase 1
Hovedklassen: to priser a 5000 NOK

10 000

Entreprenørklassen: to beste bidrag a 5000 NOK

10 000

Totalt premier, fase 1

20 000

Fase 2 – offentliggjøres på Mixer 2015
Hovedklassen: to beste bidrag a 10 000 NOK

20 000

Entreprenørklassen: to beste bidrag a 10 000 NOK 20 000
Totalt premier, fase 2

40 000

Regional Finale – Innovator 2016
Hovedklasse, 1. premie

70 000

Entreprenørklasse, 1. premie

70 000

Totalt for Venture Cup under Innovator 2016

140 000

Total premier, Venture Cup 2016

200 000

Når det skjedde noe med vår helse, tror vi det er en løsning på noen klager i en pille. Amerikanske borgere kjøper millioner ulike medisiner online. Har du problemstillinger om Viagra og «Generic Viagra«? Hva må du alltid spørre apotek for å få råd om Viagra? Mange amerikanere får online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede har om «Billig Viagra«? Spørsmål, som «Viagra Generic«, er knyttet til ulike typer helseplager. Seksuell helse er en stor del av en manns liv. Dessverre er seksuelle problemstillinger hos menn svært vanlige. Ikke gi Viagra eller andre medisiner til noen under 18 år uten resept.