Her finner du regler for deltakelse i Venture Cup, både for dem som tar Venture Cup som et fag og for dem som kun ønsker å delta i konkurransen.

Overordnede regler for Venture Cup Midt-Norge

 • Venture Cup er i hovedsak en studentkonkurranse, og det skal være minst én student på hvert deltakende team
 • Hvert team kan maks bestå av fem deltakere, inklusive idehaver
 • Idehaver er den som eier ideen, eller den som representerer selskapet/teamet som eier ideen (kan være én person eller flere)
 • Venture Cup består av Fase 1 og Fase 2. Alle deltakere i faget og konkurransen må levere Fase 2 (forretningsplanen). Fase 1 er obligatorisk kun for enkelte studenter
 • De som tar Venture Cup som fag må melde seg opp og levere obligatoriske innleveringer
 • De som kun deltar i Venture Cup-konkurransen kan velge å kun levere Fase 2, men vil da ikke konkurrere om Fase 1-prispengene
 • Det oppfordres å benytte seg av eksterne veiledere under Venture Cup. Bruken av eksterne veiledere kan være utslagsgivende i karaktersettingen
 • Vurdering av Fase 2 er grunnlaget for karakter i Venture Cup som fag. Fase 2 vurderes med karakterer A-F
 • Deltakere i konkurransen vil få tilbakemelding på sine innleveringer

Krav til deltakere som tar Venture Cup som fag

Venture Cup er åpent for studenter fra alle studiesteder i Midt-Norge. I Trondheim er det felles undervisning på NTNU, gjennom fagene TIØ4250 (NTNU-studenter) og IØ6025 (øvrige studenter). HiNT og høgskolene Ålesund i Molde har eget undervisningsopplegg for sine studenter. For påmeldingsfrister og info, se påmelding.

Innlevering av Fase 1
Formelle krav fase 1
Innleveringsfrist: Mandag 7. mars 2017, senest klokken 23:59

 • I fase 1 skal det leveres en beskrivelse av forretningsideen og plan for fase 2, på maksimalt 7 sider (eksklusiv forside)
 • Innlevering av Fase 1 er obligatorisk for studenter som tar faget ved NTNU
 • Fase 1 vurderes med bestått/ikke bestått
 • Alle som leverer Fase 1 er med i konkurransen om Fase 1-prispengene

Innlevering av Fase 2
Formelle krav fase 2
Innleveringsfrist: Tirsdag 7. april, 2017, senest klokken 23.59

 • Fase 2 er obligatorisk for alle som deltar i Venture Cup
 • I fase 2 leveres den endelige forretningsplanen, på maksimalt 20 sider (eksklusiv forside og omslag), samt maks 10 sider vedlegg
 • Første side av Fase 2 innlevering MÅ være ferdig utfylt deltakerskjema
 • Fase 2 vurderes med karakterer A-F. Vurdering av Fase 2 er grunnlaget for karakter i Venture Cup som fag
 • Karakteren i faget Venture Cup blir vurdert etter hvor god forretningsplanen er, og ikke etter hvor stort potensial forretningsideen har
 • Vinnerne av Fase 2 går videre til Venture Cup regional finale, der de konkurrerer om å gå videre til nasjonal finale

Studenter ved NTNU leverer oppgavene på It’s Learning. Øvrige studenter leverer på sine respektive læresteder, eller på e-post til Karoline Kaspersen på: karolinkaspersen@gmail.com

Hver oppgave skal leveres som EN PDF-fil, inkludert deltakerskjema og vedlegg.

Regler for forretningsplankonkurransen Venture Cup Midt-Norge

Samme krav gjelder for forretningsplankonkurransen Venture Cup som for faget, beskrevet over. Både Fase 1 og Fase 2 premieres, men kun bidrag i Fase 2 kan gå videre til regional og nasjonal finale. Det anbefales likevel å levere i begge fasene da man vil få tilbakemelding på innleveringen. I tillegg må deltakere i konkurransen forholde seg til følgende krav:

 • For å delta i Venture Cup region Midt-Norge må flertallet av deltakerne på teamet ha studiested/bosted i Midt-Norge
 • Etablerte selskap eller spin-outs fra etablerte selskap kan ikke delta i konkurransen
 • Hvis det blir aktuelt for teamet å presentere sitt bidrag for juryen er det en forutsetning at studenten(e) på teamet står for presentasjonen.
 • et må leveres en skriftlig samarbeidsavtale mellom team og idehaver sammen med forretningsplanen.
 • Samtlige bidrag behandles konfidensielt av Venture Cups administrasjon. Team og idehaver oppfordres til å skrive under egen konfidensialitetsavtale.
 • Reglene for nasjonal finale kan avvike noe fra de regionale reglene. Hvis en eller flere av lagene ikke tilfredsstiller kravene vil andre nominerte få tilbud om å delta i nasjonal finale.
 • Venture Cup avgjør i alle tilfeller hvem som kan delta og forbeholder seg retten til å diskvalifisere bidrag som viser seg å ha klare urettmessige konkurransefordeler etter at bidraget er innlevert eller som på andre måter bryter de gjeldende reglene.

Her finner du samtlige Konkurranseregler

 

Konkurranseklassene

Venture Cup er i Midt-Norge delt inn i 2 klasser. Alle MÅ ved innlevering av fase 2 si hvilken klasse de hører til.

Entreprenørklassen:

 • Alle kan delta i denne klassen, men den er spesielt opprettet med tanke på studenter med tidligere eller nåværende studiespesialisering i entreprenørskap på masternivå.
 • Dersom et team består av en blanding av studenter som tilhører begge klasser så vil et team med én student tilhørende Entreprenørklassen medføre at hele teamet tilhører denne klassen.
 • Disse prosjektene kan også ha fått finansiering. Dersom denne finansieringen bryter med reglene i Nasjonal finale vil de ikke kunne delta i den videre konkurransen på nasjonalt plan.

Hovedklassen:

 • Alle studenter kan delta i denne klassen (bortsett fra team med medlem av studenter som studerer entreprenørskap på masternivå som nevnt over)

I Fase 1 og Fase 2 kåres de to beste bidragene fra hver klasse. Vinnerne i Fase 2 går videre til den nasjonale finalen på Innovator – Gründernes Oscarfest. Vinneren i hver klasse går videre til nasjonal finale.

 

Mulighet til å vinne flere priser

De nominerte i den nasjonale finalen skal pitche sin forretningsplan for publikum på Innovator. Publikum kårer beste pitch, som vinner en pengepremie. Deltakerne vil få trening i å pitche før konkurransen. Merk at alle pitcher vil kunne bli filmet og skal kunne legges ut på Youtube som markedsføring av Venture Cup, NTNU og høgskolene.

Deltakere i Venture Cup kan også konkurrere om å presentere sitt prosjekt på Grøn Dyst-konferansen på DTU. Grøn Dyst omhandler bærekraftighet, klima og miljøteknologi. Vinneren mottar en pris på 10 000 NOK og får dekket reise, kost og losji i Danmark, der det er mulig å vinne flere prispenger for beste prosjekt.

Flere detaljer om Grøn Dyst-konkurransen kommer. Følg med på Venture Cup Midt-Norges Facebookside.

Oversikt over

Fase 1
Hovedklassen: to priser a 5000 NOK

10 000

Entreprenørklassen: to beste bidrag a 5000 NOK

10 000

Totalt premier, fase 1

20 000

Fase 2 – offentliggjøres på Mixer 2015
Hovedklassen: to beste bidrag a 10 000 NOK

20 000

Entreprenørklassen: to beste bidrag a 10 000 NOK 20 000
Totalt premier, fase 2

40 000

Regional Finale – Innovator 2016
Hovedklasse, 1. premie

70 000

Entreprenørklasse, 1. premie

70 000

Totalt for Venture Cup under Innovator 2016

140 000

Total premier, Venture Cup 2016

200 000