Da det er separat gjennomføring i Trondheim (gjennomføres på NTNU) og de øvrige høgskolene i regionen, vil datoene for kursdager i Midt-Norge kunne variere avhengig av utdanningssted. Under følger en oversikt over viktige datoer for Venture Cup i Trondheim 2017.

Påmeldingsfrist for å ta Venture Cup ved NTNU er 1. februar

Venture Cup Kick off

 • Kick off er mandag 23. januar 2017 kl. 15.00, på FRAM i 3.etg, Gamle Fysikk, NTNU Gløshaugen
 • Kick-off får du viktig informasjon om Venture Cup, inspirasjonsforedrag, mingling og kobling av team og forretningsideer.

Forelesninger

Lecture Theme Resp.
1 January 24th Opportunity Recognition

– How to spot a business opportunity, and how entrepreneurs act upon them

Roger Sørheim
2 January 31th Market Research
– How to conduct reliable and effective market research
Morten Ansteensen
3 February 7th Feasibility studies and Business Plan

– How to evaluate business opportunities and how to write the perfect business plan

Roger Sørheim
4 February 17th
Time will be updated
The importance of team & The Question of Why Peter Marton
5 February 28th Digital Marketing
– The effect of Digital Marketing

 • How to reach your customers
Making Waves
6 March 10th
(kl. 10-12)
Innovation by Design Thinking

– The importance of empathy and Customer and User Value, and the value of rapid Prototyping

Federico Lozano
7 March 14th Intellectual Property Rights (IPR)
– How to strategically manage your intellectual property
Tommy Dahlen
8 March 21st Strategy and competition TRIGGER
9 March 28th Pitching
– How to tell your story
Eirik Medbø
10 April 4th Budget and Finance
– Economic issues are challenging in early phases. Here is how you manage them
Torgeir Aadland

Forelesningene vil være på FRAM i 3.etg, Gamle Fysikk, NTNU Gløshaugen. Hovedsakelig tirsdager kl 12.00-1400 i det store møterommet.

Spørretime Dato Tid Sted
1 16.02 kl.16.15-18.00 Fram* (Store møterommet)
2 02.03 kl.16.15-18.00 Fram* (Store møterommet)
3 16.03 kl.16.15-18.00 Fram* (Store møterommet)
4 30.03 kl.16.15-18.00 Fram* (Store møterommet)
5 06.04 kl.16.15-18.00 Fram* (Fra kl.17.00: Store møterommet, 16.00-18.00:Det lille møterommet)

Spørretimene vil være på FRAM i 3.etg, Gamle Fysikk, NTNU Gløshaugen

Innleveringer

Regler for innlevering, samt krav til format finnes på siden for regler.

 • Frist innlevering av fase 1 (idébeskrivelse/innledende mulighetsanalyse)
  Mandag 7. mars 2017, senest klokken 23:59
 • Frist innlevering av fase 2 (forretningsplan)
  Tirsdag 7. april, 2017, senest klokken 23.59

Premieutdelinger

 • Premieutdeling Fase 1: 21. mars
 • Premieutdeling Fase 2: xx. april. Nominerte til regional finale offentliggjøres på Mixer i Trondheim. Mer info kommer.
 • Regional finale Venture Cup Midt-Norge vil foregå på Innovator – Gründernes Oscarfest i Trondheim. Mer info kommer.

Litteratur (Trondheim)

 • «Fra idé til ny virksomhet», Universitetsforlaget
 • Artikler vil bli utdelt i forelesning og/eller vil være tilgjengelig på fagets side på It’s learning