Da det er separat gjennomføring i Trondheim (gjennomføres på NTNU) og de øvrige høgskolene i regionen, vil datoene for kursdager i Midt-Norge kunne variere avhengig av utdanningssted. Under følger en oversikt over viktige datoer for Venture Cup i Trondheim 2017.

Påmeldingsfrist for å ta Venture Cup ved NTNU er 1. februar

Venture Cup Kick off

 • Kick off er mandag 23. januar 2017 kl. 15.00, på FRAM i 3.etg, Gamle Fysikk, NTNU Gløshaugen
 • Kick-off får du viktig informasjon om Venture Cup, inspirasjonsforedrag, mingling og kobling av team og forretningsideer.

Forelesninger

Lecture Theme Resp.
1 January 24th Opportunity Recognition

– How to spot a business opportunity, and how entrepreneurs act upon them

Roger Sørheim
2 January 31th Market Research
– How to conduct reliable and effective market research
Morten Ansteensen
3 February 7th Feasibility studies and Business Plan

– How to evaluate business opportunities and how to write the perfect business plan

Roger Sørheim
4 February 17th
Time will be updated
The importance of team & The Question of Why Peter Marton
5 February 28th Digital Marketing
– The effect of Digital Marketing

 • How to reach your customers
Making Waves
6 March 10th
(kl. 10-12)
Innovation by Design Thinking

– The importance of empathy and Customer and User Value, and the value of rapid Prototyping

Federico Lozano
7 March 14th Intellectual Property Rights (IPR)
– How to strategically manage your intellectual property
Tommy Dahlen
8 March 21st Strategy and competition TRIGGER
9 March 28th Pitching
– How to tell your story
Eirik Medbø
10 April 4th Budget and Finance
– Economic issues are challenging in early phases. Here is how you manage them
Torgeir Aadland

Forelesningene vil være på FRAM i 3.etg, Gamle Fysikk, NTNU Gløshaugen. Hovedsakelig tirsdager kl 12.00-1400 i det store møterommet.

Spørretime Dato Tid Sted
1 16.02 kl.16.15-18.00 Fram* (Store møterommet)
2 02.03 kl.16.15-18.00 Fram* (Store møterommet)
3 16.03 kl.16.15-18.00 Fram* (Store møterommet)
4 30.03 kl.16.15-18.00 Fram* (Store møterommet)
5 06.04 kl.16.15-18.00 Fram* (Fra kl.17.00: Store møterommet, 16.00-18.00:Det lille møterommet)

Spørretimene vil være på FRAM i 3.etg, Gamle Fysikk, NTNU Gløshaugen

Innleveringer

Regler for innlevering, samt krav til format finnes på siden for regler.

 • Frist innlevering av fase 1 (idébeskrivelse/innledende mulighetsanalyse)
  Mandag 7. mars 2017, senest klokken 23:59
 • Frist innlevering av fase 2 (forretningsplan)
  Tirsdag 7. april, 2017, senest klokken 23.59

Premieutdelinger

 • Premieutdeling Fase 1: 21. mars
 • Premieutdeling Fase 2: xx. april. Nominerte til regional finale offentliggjøres på Mixer i Trondheim. Mer info kommer.
 • Regional finale Venture Cup Midt-Norge vil foregå på Innovator – Gründernes Oscarfest i Trondheim. Mer info kommer.

Litteratur (Trondheim)

 • «Fra idé til ny virksomhet», Universitetsforlaget
 • Artikler vil bli utdelt i forelesning og/eller vil være tilgjengelig på fagets side på It’s learning

Når det skjedde noe med vår helse, tror vi det er en løsning på noen klager i en pille. Amerikanske borgere kjøper millioner ulike medisiner online. Har du spørsmål om Viagra og «Generic Viagra«? Hva må du alltid spørre apotek for å få råd om Viagra? Mange amerikanere får online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om «Billig Viagra«? Spørsmål, som «Viagra Generic«, er knyttet til ulike typer helseplager. Seksuell helse er en stor del av en manns liv. Dessverre er seksuelle problemer hos menn svært vanlige. Ikke gi Viagra eller andre medikamenter til noen under 18 år uten resept.