Nasjonal forretningsplankonkurranse for studenter hvor hovedformål er å stimulere til mer nyskaping nasjonalt.
Kan også tas som fag med studiepoeng!

Venture Cup er praktisk og profesjonell støtte til å realisere ideer.
Venture Cup hjelper deg steg for steg med det som kreves gjennom håndbok, veiledning og forelesninger.
Venture Cup er et faglig tilbud, som det er frivillig om en ønsker å ta som studiepoeng givende fag.

Trenger ikke egen ide, her kan vi hjelpe til med å finne et team.

Venturecup gir deg:
•    Innsikt i faget entreprenørskap, teoretisk og praktisk
•    Bistand med arbeidet før oppstart av bedrift
•    Et faglig fundament i det å utvikle ny virksomhet
•    Hjelp til utvikling av forretningsplan
•    Grundig tilbakemelding på ditt arbeid/bidrag

 

 

Ansvarlig koordinator for Venture Cup Nord-Norge:
 

Iben Catrin Christiansen, tlf.: 456 15 866
iben.christiansen@venturecup.no

Når det skjedde noe med vår helse, tror vi det er en løsning på noen klager i en pille. Amerikanske borgere kjøper millioner ulike medisiner online. Har du problemer om Viagra og «Generic Viagra«? Hva må du alltid spørre apotek for å få råd om Viagra? Mange amerikanere får online slike medikamenter som Viagra. Hva vet du allerede om «Billig Viagra«? Spørsmål, som «Viagra Generic«, er knyttet til ulike typer helseproblemer. Seksuell helse er en stor del av en manns liv. Dessverre er seksuelle problemer hos menn svært vanlige. Ikke gi Viagra eller andre medisiner til noen under 18 år uten resept.