Venture Cup Regional Finale Nord-Norge

Nasjonal forretningsplankonkurranse for studenter hvor hovedformål er å stimulere til mer nyskaping nasjonalt.

Kan også tas som fag med studiepoeng!

Venture Cup er praktisk og profesjonell støtte til å realisere ideer.
Venture Cup hjelper deg steg for steg med det som kreves gjennom håndbok, veiledning og forelesninger.
Venture Cup er et faglig tilbud, som det er frivillig om en ønsker å ta som studiepoeng givende fag.

Trenger ikke egen ide, her kan vi hjelpe til med å finne et team.

Venturecup gir deg:
•    Innsikt i faget entreprenørskap, teoretisk og praktisk
•    Bistand med arbeidet før oppstart av bedrift
•    Et faglig fundament i det å utvikle ny virksomhet
•    Hjelp til utvikling av forretningsplan
•    Grundig tilbakemelding på ditt arbeid/bidrag

Koordinator Nord-Norge:

Julie Høie Nygard

Koordinator Nord-Norge

UiT
E-post: venturecup@startuit.no
Tlf. 93089860

Preben Lund

Koordinator Nord-Norge

UiT
E-post: venturecup@startuit.no
Tlf. 45285741