Venture Cup Midt-Norge har et ønske om at alle studenter som deltar i Venture Cup skal kunne jobbe med ekte ideer. Siden ikke alle besitter egne ideer, men kanskje har lyst til å lære og bidra i andre prosjekter/ideer bistår Venture Cup Midt-Norge med å koble studenter med prosjekter/ideer for å danne nye team. Prosjektene/ideene kan være fra andre studenter, forskere eller næringsliv. 

For å kunne koble sammen nye team vil det på våre arrangementer være anledning til å mingle, slik at de uten ideer kan finne idehavere som ønsker et team til Venture Cup, og omvendt.
Ta kontakt med ditt Start lokallag for mer informasjon.

Når det skjedde noe med vår helse, tror vi det er en løsning på noen klager i en pille. Amerikanske borgere buy millioner ulike legemidler online. Har du problemer om Viagra og «Generic Viagra«? Hva må du alltid spørre apotek for å få råd om Viagra? Mange amerikanere får online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om «Billig Viagra«? Spørsmål, som «Viagra Generic«, er knyttet til ulike typer helseproblemer. Seksuell helse er en stor del av en manns liv. Dessverre er seksuelle problemer hos menn svært vanlige. Ikke gi Viagra eller andre medisiner til noen under 18 år uten resept.