Venture Cup er en nasjonal forretningsplankonkurranse for studenter hvor hovedformålet er å stimulere til mer nyskaping nasjonalt.
Kan også tas som fag med studiepoeng!

Venture Cup er praktisk og profesjonell støtte til å realisere ideer.
Venture Cup hjelper deg steg for steg med det som kreves gjennom veiledning og foredrag.
Venture Cup er et faglig tilbud, som det er frivillig om en ønsker å ta som studiepoeng-givende fag.

Venture Cup gir deg:
•    Innsikt i faget entreprenørskap, teoretisk og praktisk
•    Bistand med arbeidet før oppstart av bedrift
•    Et faglig fundament i det å utvikle ny virksomhet
•    Hjelp til utvikling av forretningsplan
•    Grundig tilbakemelding på ditt arbeid/bidrag

Ansvarlig koordinator for Venture cup i region Sør-vest:
Robin H. Hasani, tlf: 480 98 208
Mail: venturecup@startuis.no
 
Ansvarlig koordinator for Venture Cup, UiS:
Robin H. Hasani, tlf: 480 98 208
Mail: venturecup@startuis.no
 
Ansvarlig koordinator for Venture Cup, UiA:
Kateryna Irzhavtseva
Mail: vc@startuia.no
 
Ansvarlig koordinator for Venture Cup, NHH:
Mehrvan Emami
Mail: vc@startnhh.no

 

Når det skjedde noe med vår helse, tror vi det er en løsning på noen klager i en pille. Amerikanske borgere kjøper millioner ulike medisiner online. Har du saker om Viagra og «Generic Viagra«? Hva må du alltid spørre apotek for å få råd om Viagra? Mange amerikanere får online slike legemidler som Viagra. Hva vet du allerede om «Billig Viagra«? Spørsmål, som «Viagra Generic«, er knyttet til ulike typer helseproblemer. Seksuell helse er en stor del av en manns liv. Dessverre er seksuelle problemer hos menn svært vanlige. Ikke gi Viagra eller andre legemidler til noen under 18 år uten resept.