Venture Cup Regional Finale Sør-Vest Norge

Venture Cup er en nasjonal forretningsplankonkurranse for studenter hvor hovedformålet er å stimulere til mer nyskaping nasjonalt.

Kan også tas som fag med studiepoeng!

Venture Cup er praktisk og profesjonell støtte til å realisere ideer.
Venture Cup hjelper deg steg for steg med det som kreves gjennom veiledning og foredrag.
Venture Cup er et faglig tilbud, som det er frivillig om en ønsker å ta som studiepoeng-givende fag.

Venture Cup gir deg:
•    Innsikt i faget entreprenørskap, teoretisk og praktisk
•    Bistand med arbeidet før oppstart av bedrift
•    Et faglig fundament i det å utvikle ny virksomhet
•    Hjelp til utvikling av forretningsplan
•    Grundig tilbakemelding på ditt arbeid/bidrag

Koordinator Sør-Vest Norge