For innlevering av bidrag, ta kontakt med den lokale koordinatoren i ditt lokale Start-lag:

Norges Handelshøyskole (NHH)
Cilia Holmes Indahl: venturecup@startnhh.no

Universitetet i Agder (UiA)
Mirnes Balagic: mirnesb_9a@hotmail.com

Universitetet i Stavanger (UiS)
Ingrid Skarpnes Kløverød: ingrid.s.kloverod@gmail.com

 

Når det skjedde noe med vår helse, tror vi det er en løsning på noen klager i en pille. Amerikanske borgere kjøper millioner ulike medisiner online. Har du spørsmål om Viagra og «Generic Viagra«? Hva må du alltid spørre apotek for å få råd om Viagra? Mange amerikanere får online slike medikamenter som Viagra. Hva vet du allerede om «Billig Viagra«? Spørsmål, som «Viagra Generic«, er knyttet til ulike typer helseplager. Seksuell helse er en stor del av en manns liv. Dessverre er seksuelle problemer hos menn svært vanlige. Ikke gi Viagra eller andre legemidler til noen under 18 år uten resept.