Venture Cup Midt-Norge har et ønske om at alle studenter som deltar i Venture Cup skal kunne jobbe med ekte ideer. Siden ikke alle besitter egne ideer, men kanskje har lyst til å lære og bidra i andre prosjekter/ideer bistår Venture Cup Midt-Norge med å koble studenter med prosjekter/ideer for å danne nye team. Prosjektene/ideene kan være fra andre studenter, forskere eller næringsliv. 

For å kunne koble sammen nye team vil det på våre arrangementer være anledning til å mingle, slik at de uten ideer kan finne idehavere som ønsker et team til Venture Cup, og omvendt.
Ta kontakt med ditt Start lokallag for mer informasjon.