Universitet og Høgskoler // Våre Samarbeidspartnere // Støttespillere // Bli Samarbeidspartner

 

Hovedsamarbeidspartnere til Venture Cup:

Siva SF

Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet og er en del av det offentlige virkemiddelapparatet for innovasjon.

Siva gir norsk næringsliv rom til å vokse. Selskapet er medeier i over hundre små og store innovasjonsbedrifter og hjelper dem å nå sitt potensial. Siva setter opp næringsbygg og investerer i eiendom for å sikre sterke industrimiljø i hele landet. Sivas utviklingsprogram gir økonomisk støtte og rådgivning til gode samhandlingsmiljøer lokalt, regionalt og nasjonalt.

 

Samarbeidspartnere, Venture Cup:

Universitet i Nordland

Innovasjon Norge

McKinsey & Co.

Connect Norge

Investinor AS

3in.no

Tryg