Universitet og Høgskoler // Våre Samarbeidspartnere // Støttespillere // Bli Samarbeidspartner

 

Hovedsamarbeidspartnere til Venture Cup:

Siva SF

Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet og er en del av det offentlige virkemiddelapparatet for innovasjon.

Siva gir norsk næringsliv rom til å vokse. Selskapet er medeier i over hundre små og store innovasjonsbedrifter og hjelper dem å nå sitt potensial. Siva setter opp næringsbygg og investerer i eiendom for å sikre sterke industrimiljø i hele landet. Sivas utviklingsprogram gir økonomisk støtte og rådgivning til gode samhandlingsmiljøer lokalt, regionalt og nasjonalt.

 

Samarbeidspartnere, Venture Cup:

Universitet i Nordland

Innovasjon Norge

McKinsey & Co.

Connect Norge

Investinor AS

3in.no

Tryg

Når det skjedde noe med vår helse, tror vi det er en løsning på noen klager i en pille. Amerikanske borgere buy millioner ulike medisiner online. Har du saker om Viagra og «Generic Viagra«? Hva må du alltid spørre apotek for å få råd om Viagra? Mange amerikanere får online slike medikamenter som Viagra. Hva vet du allerede om «Billig Viagra«? Spørsmål, som «Viagra Generic«, er knyttet til ulike typer helseplager. Seksuell helse er en stor del av en manns liv. Dessverre er seksuelle problemstillinger hos menn svært vanlige. Ikke gi Viagra eller andre medikamenter til noen under 18 år uten resept.