Her er vi representert

I 2014 blir det arrangert 10 lokale finaler rundt omkring i Norge. De lokale finalene ble arrangert av Start lokallag i samarbeid med dere respektive utdanningsinstitusjoner ved:

  • NTNU – i samarbeid med HiST og BI Trondheim
  • HiAls
  • NHH – i samarbeid med UiB
  • UiS
  • UiA
  • NMBU – i samarbeid med UiO, CK og BI Oslo
  • HiT
  • HiL
  • UiT
  • UiN

I 2013 leverte deltakere fra følgende læresteder forretningsplaner til Venture Cup:

Region Nord

Region Midt

Region Sør-Vest

Region Øst